Монитор SVM-7500/7600

Параметрите на виталните знаци се суштински дел од следењето на здравствената состојба на пациентот. Да се биде во можност брзо да се измери оксигенацијата на крвта, неинвазивниот крвен притисок и температурата и да се евидентираат без напор во евиденцијата на пациентот е клучот за ефикасна грижа за пациентот.За да се обезбеди висок квалитет и перформанси, мониторите SVM-7500/7600 се дизајнирани и произведени според истите ригорозни стандарди како и сите производи на Nihon Kohden.Обезбедениот квалитет на Nihon Kohden во текот на животниот век на производот ви дава одлични вкупни трошоци за сопственост и најдобар поврат на инвестицијата.

Мониторите им помагаат на здравствените работници да заштедат време и да ја зголемат ефикасноста во мерењето, документирањето и интегрирањето на параметрите на виталните знаци во медицинската документација на пациентот со притискање на копче.

Категорија