Хипомед

ХИПОМЕД – Медицинска техника работи со промет и увоз на медицинска опрема повеќе од 10 години. Во досегашната работа ХИПОМЕД медицинска техника се дефинира како партнер на здравствените установи и здравствените работници кој нуди квалитет и сигурност, со истовремено високо ниво на поддршка за клиентот, сервис и одржување, и сето тоа по исклучително поволни цени. Брендовите чии застапници сме ние, се вбројуваат меѓу најквалитетните во Европа, познати по традицијата и квалитетот.Работиме со производители кои ги поседуваат сите сертификати на ЕУ и кои се пласираат првенствено во Европа.ХИПОМЕД е запишан во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински помагала под бр. 15-1975/1

За Нас

Хипoмед медицинска техника e формирана во 2004 година, каде уште од самиот почеток цел и е да внесе нова вредност во опремувањето со медицинска опрема и материјал во Македонија. Наша визија е да се прилагодиме на побарувањата на приватните здравстени организации, болници итн. како и брза и професионална услуга. Уште при самато формирање на компанијата успешно беа спроведени неколку проекти како проектот за снабдување на приватни ординации со професионални колпоскопи.
Транспарентност и довербаНа нашите клиенти им нудиме професионални технички решенија и целосна подршка при нивната одлука за набавка на медицинска опрема. Транспарентноста и меѓусебната доверба е наша цел градејќи преку една платформа со взаемна комуникација помеѓу професионалноста и технологијата.Наша идна цел е и организирањето на обуки, воркшопови, форуми и симпозиуми со цел да се подобри квалитетот на информирање, стручноста и размена на искуствата. Исто така нашата компанија може да се појави во улога на поддржувач и коорганизатор.

Референтна листа

Истакнуваме дел од нашите клиентите со кои сме имале можност и задоволство да соработуваме а воедно се дел од нашата многубројна референтна листа:

 • Министество за здравство,
 • Министерство за внатрешни работи,
 • Центар за јавно здравје,
 • Институт за јавно здравје,
 • Медицински факултет,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за кардиологија,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за кардиохирургија,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за неврохирургија ,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за инфективни болести,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за нефрологија,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за едникринологија,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство,
 • ЈЗУ Специјална Болница по Гинекологија и Акушерство Мајка Тереза,
 • ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата Козле,
 • Градска општа Болница 8-ми септември ,
 • ЈЗУ Клиничка Болница- Штип,
 • ЈЗУ Клиничка Болница „Др.Трифун Пановски“ – Битолa,
 • ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – „Свети Стефан“ – Охрид
 • Прва приватна болница Ремедика,
 • Клиничка Болница Аџибадем Систина,
 • ПЗУ Жан Митрев,
 • Рудник САСА ДООЕЛ – М. Каменица
 • Рудник Бучим ДОО – Радовиш