Ул. 50-та Дивизија бр.30/1-3, Скопје Тел: +389 2 3177 915 info@hipomed.mk

Хипомед

ХИПОМЕД – Медицинска техника работи со промет и увоз на медицинска опрема повеќе од 10 години. Во досегашната работа ХИПОМЕД медицинска техника се дефинира како партнер на здравствените установи и здравствените работници кој нуди квалитет и сигурност, со истовремено високо ниво на поддршка за клиентот, сервис и одржување, и сето тоа по исклучително поволни цени. Брендовите чии застапници сме ние, се вбројуваат меѓу најквалитетните во Европа, познати по традицијата и квалитетот.
Работиме со производители кои ги поседуваат сите сертификати на ЕУ и кои се пласираат првенствено во Европа.
ХИПОМЕД е запишан во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински помагала под бр. 15-1975/1.

Контакт форма

 

Верификација

Традиционалност и доверба

На нашите клиенти им нудиме професионални технички решенија и целосна подршка при нивната одлука за набавка на медицинска опрема. Транспарентноста и меѓусебната доверба е наша цел градејќи преку една платформа со взаемна комуникација помеѓу професионалноста и технологијата.

The global spread of COVID-19 has created an unprecedented situation for the entire world. In this extraordinary situation, HIPOMED dooel Skopje is doing everything possible to maintain supply and service.