Дефибрилатор Cardiolife AED-3100

Автоматизираниот надворешен дефибрилатор (AED) на Cardolife AED-3100 Nihon Kohden му овозможува на секого да спаси живот. Неговиот интуитивен дизајн и гласовни инструкции ја поедноставуваат и забрзуваат испораката на дефибрилација. Cardiolife AED-3100 исто така овозможува испорака на шок енергија за педијатриски пациенти кои користат исти електроди. Анализата на срцевиот ритам и полнењето енергија за време на CPR овозможуваат побрзо доставување на дефибрилација. AED-3100 има само-тестирање на уредот и индикатор за статус на уредот. На овој начин се поедноставува процедурата на корисникот за проверка на правилното работење. Секојдневен поглед на корисникот кон индикаторот за дефибрилатор AED е доволен за да се утврди состојбата на дефибрилаторот.

Категорија