SWISSLOG

Swisslog дизајнира, развива и обезбедува најдобри решенија за автоматизација за болници, магацини и дистрибутивни центри.