GCE – ОПРЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ

Производите на GCE Healthcare се движат од регулатори за медицински гас, концентратори на кислород до опрема за реанимација и болничко одделение што се користи во итни, болнички и домашни средини.