MEDIN – Aпарати за неинвазивна вентилација на новороденчиња

www.medin-medical.com

Првиот здив, веднаш по раѓањето, е важен и основен предуслов за оптимален почеток за независен

и успешен живот. Со своите nCPAP производи Medin го поддржува спонтаното дишење на новороденчињата и предвремено родените бебиња. Работата на дишење е значително намалена. nCPAP

може да го намали WOB, го подобрува FRC, ја подобрува усогласеноста и може  да помогне да се намали RDS. Понатаму, nCPAP системот може да се користи и по механичка вентилација за да се олесни исклучувањето од респираторот. Medin производи го следат и поддржуваат природното спонтано дишење на пациентот.