DioProtection дезинфекциски систем

DioProtection, дезинфекцискиот систем за соби ви дава сигурна заштита. Вашите соби се автоматски чисти од бактерии преку ноќ со клик на копче

Dio protection системот е композиран од аеросол генераторот Diosol generator и од анти микробно средство за дезинфекции Diosol, кое ја комплетира дезинфикциската мерка.
Овој систем може да биде модифициран на многу начини и да се адаптира кон вашиот специфичен распоред и барања.

Кислородот одвоен од хидрогенот пероксид се пробива до биофилмот и дозволува на среброто непречено да ја убие бактеријата и вирусите.

Дури и чистите соби кои мора да ја задоволат екстремната потреба се добро заштитени со DioProtection, систем кој може да се адаптара на соба доколку е потребно.