CA MI – Хируршки аспиратори, опрема за аеросол терапија

CA-MI e компанија основана во 1984 година и е специјализирана за производство на хируршки аспиратори, опрема за аеросол терапија и термални инхалатори.

Сите уреди се произведени во UNI EN ISO 9001: 2015 и EN ISO 13485: 2016 системот за квалитет и се сертифицирани со овластеното тело T Ü V SÜD Product Service GmbH (CE 0123).