Rеферентна листа

Истакнуваме дел од нашите клиентите со кои сме имале можност и задоволство да соработуваме а воедно се дел од нашата многубројна референтна листа:

 • Министество за здравство,
 • Министерство за одбрана,
 • Министерство за внатрешни работи,
 • Центар за јавно здравје,
 • Институт за јавно здравје,
 • Медицински факултет,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за кардиологија,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за кардиохирургија,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за неврохирургија ,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за инфективни болести,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за нефрологија,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за едникринологија,
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство,
 • ЈЗУ Специјална Болница по Гинекологија и Акушерство Мајка Тереза,
 • ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата Козле,
 • Градска општа Болница 8ми септември ,
 • ЈЗУ Клиничка Болница Штип,
 • ЈЗУ Клиничка Болница “Др.Трифун Пановски” Битолa,
 • ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – “Свети Стефан”- Охрид
 • Прва приватна болница Ремедика,
 • ПЗУ Неуромедика,
 • Клиничка Болница Аџибадем Систина,
 • ПЗУ Жан Митрев,
 • Рудник САСА ДООЕЛ – М.Каменица
 • Рудник Бучим ДОО- Радовиш