BLOG

SUPERLAB – Лаб.опрема

www.super-lab.com SUPERLAB во својот програм има најделикантна опрема која се користи во разни типови на лаборатории.  Од тенкослојна, течна и гасна хроматографија преку атомска и инфрацрвена спектроскопија до специјализирани инструменти за процесна аналитичка техника. Покрај инструментите, во својот програм се вклучени…

ENVITEC – Алкохолиметри

www.envitec.com EnviteC повеќе од 20 години развива и произведува високо специјализирани медицински помагала-сензори за здравствената заштита. Седиштето на компанијата е во Висмар (Северна Германија). EnviteC портфолио вклучува медицински производи, индустриски сензори и монитори, алкохометри…

Kревет и мебел за во болници и медицински центри

Stiegelmayer www.stiegelmayer.com Водечки германски производител на мебел за болници. Инвестирајќи во иновациите на своите производи, како во квалитетот, така и во дизајнот, Stiegelmayer  е водечки производител на болнички кревети и кревети за домашна нега. Клучните принципи на нивните дизајнери се…

Oпрема за итна помош

BOSCAROL www.boscarol.it Boscarol е италијанска компанија која произведува медицинска опрема за итна помош и од која потекнува торбата за итна помош која денес многу компании ја произведуваат ширум светот. Покрај тоа Boscarol произведува аспиратори, опрема за имобилизација, дијагностика, реанимација, регулатори…

Xируршки аспиратори, опрема за аеросол терапија

www.ca-mi.eu CA-MI e компанија основана во 1984 година и е специјализирана за производство на хируршки аспиратори, опрема за аеросол терапија и термални инхалатори. Сите уреди се произведени во UNI EN ISO 9001: 2015 и EN ISO 13485: 2016 системот за…