ENVITEC – Алкохолиметриwww.envitec.com

EnviteC повеќе од 20 години развива и произведува високо специјализирани медицински помагала-сензори за здравствената заштита. Седиштето на компанијата е во Висмар (Северна Германија). EnviteC портфолио вклучува медицински производи, индустриски сензори и монитори, алкохометри…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *