Category: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Медицински мебел

www.golemtable.com Гинеколошки столови RQL – Чешка RQL е компанија за медицинска опрема од Чешка. Се занимава со производство на гинеколошки столови и столови за прегледи од сите области на медицинската пракса, кревети и друг медицински мебел. Особен напредок е постигнат…