Provita – стационарна опрема за болници и амбуланти

Од пред 40 години, името Provita стои за технички медицински производи „Произведени во Германија“. Интензивна и тотална доверблива соработка со дистрибутерите, архитектите, како и со болниците, овозможува развој и производство на иновативни производи и решенија. Provita портфолио вклучува: Прегледни и ламби за читање, сталаци за инфузии, колички, системски решенија за тавански и ѕидни прицврстувања.