ПОЛОВНА ОПРЕМА

Доколку имате половна опрема, истата може да биде откупена од наша страна.