Опрема за медицински гасови

GCE e водечка европска фирма во подрачјето на регулирање на гасови со седиште во Малме – Шведска. Главниот производствен центар се наоѓа во Чотербору во Чешка со подршка на многу локални подружници ширум светот.
Делува на четири подрчја: медицина, сечење и заварување, плински инсталации, специјални гасови и авијација.