За Нас

Хипoмед медицинска техника e формирана во 2004 година, каде уште од самиот почеток цел и е да внесе нова вредност во опремувањето со медицинска опрема и материјал во Македонија. Наша визија е да се прилагодиме на побарувањата на приватните здравстени организации, болници итн. како и брза и професионална услуга. Уште при самато формирање на компанијата успешно беа спроведени неколку проекти како проектот за снабдување на приватни ординации со професионални колпоскопи.

Транспарентност и доверба
На нашите клиенти им нудиме професионални технички решенија и целосна подршка при нивната одлука за набавка на медицинска опрема. Транспарентноста и меѓусебната доверба е наша цел градејќи преку една платформа со взаемна комуникација помеѓу професионалноста и технологијата.
Наша идна цел е и организирањето на обуки, воркшопови, форуми и симпозиуми со цел да се подобри квалитетот на информирање, стручноста и размена на искуствата. Исто така нашата компанија може да се појави во улога на поддржувач и коорганизатор.