Во последните неколку години, Lavamac важи за еден од големите продавачи на пазарот како производител на индустриски машини за перење опрема. Во текот на изминатите неколку години, позната силна еволуција преку кој на пазарот се насочува од продажба на машини за перење и сушење и пеглање на понудата за перење концепти и "решенија". Преку проширен спектар на перење опрема производи поврзани со силен know-how, Lavamac има преземено предност на овој пазар, преку кој може да се смета како еден од трендовски лидери во областа на производителите на индустриско перење на опрема.

Индустриски машини за перење, сушење и пеглање


www.lavamac.cz