TITANOX - Италија, е специјализирана компанија во областа на болнички медицински мебел и инструменти со производство и продажба на електро медицински предмети (уреди и прибор за стерилизација), широк спектар од нерѓосувачки челик ,мебел и инструменти за здравствената индустрија. Квалитетот и вниманието на детали е основниот фактор на Titanox во процесот на производство.www.titanox.it