EnviteC е пионер меѓу производителите на компатибилни пулс оксиметриски сензори и алкотестери. Компанијата е специјализирана за истражување и развој на не-инвазивни сензори за виталните функции на интензивна нега, ургентна медицина, како и на уреди за алкотест. Како иновативна компанија за добро познати производители на медицински уреди, EnviteC е може да понуди напредни технологии на највисоките стандарди преку нивното производство. Компанијата, исто така, развива иновативни производи во рамките на респираторниот гас сензор, технологија за индустрија и безбедност инженеринг.www.envitec.com