ARDO kако швајцарска компанија, веќе две генерации изведува, произведува и врши дистрибуција на производи со висок квалитет во медицинската индустрија. Седиштето е во срцето на централна Швајцарија каде е концентрирана Know-How, а нејзините експозитури нудат професионалност во областа на неонатологијата, аспираторна технологија, декубитус менаџментот како и областа мајка & дете.www.ardomedical.com