Добредојдовте на страната на Хипомед

ХИПОМЕД – Медицинска техника работи со промет и увоз на медицинска опрема повеќе од 10 години.
Во досегашната работа ХИПОМЕД медицинска техника се дефинира како партнер на здравствените установи и здравствените работници кој нуди квалитет и сигурност, со истовремено високо ниво на поддршка за клиентот, сервис и одржување, и сето тоа по исклучително поволни цени.
Брендовите чии застапници сме ние, се вбројуваат меѓу најквалитетните во Европа, познати по традицијата и квалитетот.
Работиме со производители кои ги поседуваат сите сертификати на ЕУ и кои се пласираат првенствено во Европа.
ХИПОМЕД е запишан во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински помагала под бр. 15-1975/1.